De makers

Jo Dautzenberg
Roger van de Poel

Jo Dautzenberg (1952) – Jazz en geïmproviseerde muziek lopen als een rode draad door mijn leven; als amateur gitarist, professioneel tv producent of programmeur van jazz-concerten.

Als puber speelde ik in de kerk bij the Halleluja Blues, als jongeling jazz, pop and poems, bij Uhurn Africa en jazzrock Uhurn II, als volwassene in het Landgraaf muziektheater, als senior bij Root 51 muziektheater, als pensionato choro e.d. bij Canto Perto. Wellicht nooit van gehoord, niet erg.

Kijk òp en beleving-van omzetten in muziek, dat was mijn motto.

Diverse muziekprojecten heb ik met plezier en passie ontwikkeld en van de grond getrokken, middelen gezocht, spelers bij elkaar gebracht, podia gecreëerd. Allemaal kwam het de afgelopen jaren voorbij.

Met vallen en opstaan werd het wat. Schrijvend voor “Draai om je oren” bezocht ik diverse jazzfestivals in België en zag ik de groten der jazz aarde.

Ik werkte en werk ruim 10 jaar o.a. voor Slim ( Stichting Limburg geïmproviseerde muziek), Heerlen Jazz en won de Eujazz Open Mind Award van Jazz Maastricht. Produceerde projecten van het muziektheater Root ’51 en recenseer tegenwoordig Jazz & impro bij het radio programma Cultuur Café van L1.

Met vallen en opstaan aan het subsidie infuus of dapper als stand alone, steeds komen er nieuwe stromen, andere ideeën, eigentijdse invullingen voorbij, steeds als je denkt nu is het over, klinkt daar weer iets nieuws, iets anders  thuis en om de hoek. Spelers volgen elkaar op.

Is Jazz van belang? Heeft Jazz in Limburg een podium? Een kans? Jazz Up. Wellicht een verzameling, een harte kreet, een missie.

Roger van de Poel (1966) – Ik kwam met Jazz in aanraking op mijn eerste werkplek door een collega Ron Wolff. Ik was  toen 21. Ron hield luisteravonden “Jazz” bij hem thuis voor geïnteresseerde medewerkers.

De muziek was een openbaring, prikkelend. Ik verwonderende mij over de vrijheid, de diversiteit van stijlen en had ontzag voor de virtuositeit van de muzikanten.

Sindsdien heeft de muziek me niet meer losgelaten.

Voor mij is de spanning en variatie en vooral de onvoorspelbaarheid en complexiteit in de muziek het meest aantrekkelijk… Jazz sluit aan bij mij en mijn beleving… dat alles zich ontwikkelt, niet stilstaat, zich aanpast, geen normale lijn volgt maar fluïde is: ruimte voor experiment, dat het op het moment zelf gebeurt. Daarbij komt het ontzag voor discipline van de muzikanten, van jarenlang oefenen en loslaten en steeds weer muziek blijven maken. Voortdurend proberen om die excellentie op te zoeken.

Jazz heeft mij veel gebracht, in ieder geval veel luisterplezier… Vandaar dat ik veel jazz-initiatieven in mijn regio steun en gesteund heb als sponsor en waar mogelijk gezocht heb naar aanknopingspunten met Jazz en Geïmproviseerde muziek in mijn eigen werk.

Om iets over Jazz in een documentaire vorm te maken houdt mij bezig sinds mijn Masterstudie Kunst en Educatie in 2012. Waarom is het dat jazz niet de aandacht krijgt, met name van beleidsmakers en moet knokken voor elke cent? Is het omdat het geen kans krijgt populair te worden, niet aansluit bij popular culture? En ook steeds de bewijslast krijgt voor publieksbereik, die er eerlijkheidshalve soms ook niet is? En ook waarom deze kunstvorm gemakshalve bij entertainment wordt ingedeeld en daarmee met name bij financiers aan een, in mijn ogen verkeerde meetlat wordt gehouden… Dat laatste resulteert in een eindeloos gebedel door deze initiatieven om Jazz mogelijk te maken in een regio.

Boeiende vragen die ik graag beantwoord zou willen zien in een documentaire over Jazz in Limburg.

Roger van de Poel is eigenaar van Media Profile, bedrijf voor inzet van visuele media.

Met Media Profile produceert Roger onderdelen van marketing trajecten voor bedrijven en educatief materiaal voor het onderwijs.

Incidenteel produceert Roger producties in eigen beheer. Een voorbeeld hiervan is deze documentaire/multi-media project Jazz-up, over Jazz in Limburg.